Zápis do první třídy ZŠ Janovice

Zápis do ZŠ Janovice

11. duben 2017

Tentokráte proběhl zápis na začátku března 2017. Pro budoucího školáka se jedná o velký den plný nových věcí. Aby však zápis proběhl co nejpříjemněnji a bez stresu pro předškoláka, připravila ZŠ pro děti spíše hru, než testy. Děti se pod vedenám zkušených učitelek vžily do role člověka píšícího, nebo kreslícího vzkaz pro své rodiče, aby jej pak vložily do obálky a odevzdaly na improvizovanou poštu. Tak mohly v rámci hry prokázat své znalosti a dovednosti a ani to "nebolelo".


Dokumentaci této akce si vzala na sebe opět Jana se svou standardní fotovýzbrojí. Světelné poměry ve škole jsou velmi dobré, dílčí problémy dělalo jen intenzivní světlo dopadající (a místy i oslňující) z velkých oken. Záblesk systémového blesku SB-600 si však poradil se stíny a scéna byla dobře osvětlena.