Test systémového blesku NIKON

Systémový blesk NIKON SB-910 a SB-600 - test

leden 2016, aktualizace 28. únor 2016

Dlouhodobě a k mé plné spokojenosti používám starší systémový blesk SB-600, v roce 2014 jsem pořídil mlašdího a výkonějšího bratříčka SB-910. Má větší výkon a je schopen absolvovat náročný fotografický den lépe.

Používat blesk se systémovým řízením výkonu záblesku - TTL je velmi pohodlné, ale někdy je přeci lépe nechat blesk nastavený na manuálně zvolený výkon. Jak si oba blesky vlastně vedou při ručním řízení?

Tak jsem testoval?

Základem jsou testované blesky samozřejmě. Oba umožňují řídit výkon záblesku v rozsahu 1/1 - 1/128 (SB-910) a 1/1 - 1/64 (SB-600). Jako měřič záblesku jsem použil expozimetr MASTERSIX fy. GOSSEN. Ten umožňuje měření i záblesku. Zdroj záblesku a expozimetr byly od sebe vzdáleny cca 1m, expozimetr byl osazen rozptylnou kalotou na měření přímého světla. Jako zdroj byly použity čerstvě nabité akumulátory ENELOOP 1900mAh.

A jak todopadlo?

Poměrně zajímavě. Nejprve výsledky SB-910. Každé měření jsem vícekráte opakoval se stejným výkonem, abych zjistil, jak stabilní výkom vlastně je. Záblesky se opakovaly po cca půl minutě, abych minimalizoval vliv nabíjení baterií. Expozimetr měří v celých clonových číslech s tím, že měřená hodnota mezi jednotlivými clonovými čísly je dále zpřesněna na deset dílků. Expozimetr tedy měří na desetinu clonového čísla.

Protože neměříme absolutní hodnoty (vyzářený výkon) ale mne zajímá realtivní změna k předchozímu nastavenému stupni výkonu, převedl jsem naměřené výsledky již na relativní čísla, kde každý stupeň znamená nárůst o 10% změny clonového čísla.

nastavený výkon
/číslo pokusu
1 2 3 4
SB-910
1/1 +3 +3 +3 +3
1/2 0 0 0 -1
1/4 0 0 0 0
1/8 0 0 0 0
1/16 0 0 -1 +1
1/32 +2 0 +1 0
1/64 +2 +2 +2 +2
1/128 +5 +4 +4 +5
 
nastavený výkon
/číslo pokusu
1 2 3 4
SB-600
1/1 -10 -9 -10 -10
1/2 0 0 0 0
1/4 +1 +1 +2 +1
1/8 +1 +1 +2 +2
1/16 +3 0 +1 +3
1/32 +3 +3 +4 +4
1/64 +8 +8 +7 +8

 

Závěr pro SB-910

Blesk si vede velmi pěkně. V rozsahu 1/2 výkonu až 1/16 výkonu jsou rozdíly minimální a zanedbatelné. Nejvyšší výkon (1/1) je nepatrně větší (cca o 1/3 clony) a to stále stejně. U nejmenších výkonů (s velkou regulací a malou rychlostí záblesku) se projevuje zvýšení vyzářeného výkonu nad požadovanou úroveň. Chyba u 1/64 je menší, než 1/3 clonového čísla, u úrovně 1/128 je chyba v rozsahu 1/3 až 1/2 clony.

Dle mého, pěkný výkon.

Závěr pro SB-600

Zde je to již horší. Zajímavé je zejména zjištění, že výkon záblesku při nastavení hodoty na 1/1 a 1/2 se v podstatě neliší. Vypadá to, jakoby právě u těchto dvou stupňů si regulace se změnou hodnoty neporadila. Další snížení již v podstatě funguje. Regulace pouští světla více, hodnoty dosahují max 1/3 clonového čísla a opět, jako u předchozího blesku má elektronika problém s řízením výkonu u nejnižších úrovní.


Aktualizace k 28.2.2016

SB 600 je již z opravy zpět, byla vyměněna výbojka a rozptylná destička. Po konzultaci se specialistou servisu NIKON jsme došli společně k závěru, že se skutečně může jednat o závadu již vypotřebované výbojky. A skutečně, nové měření a test ukázal jiné výsledky:

nastavený výkon
/číslo pokusu
1 2 3
1/1 0 -1 -1
1/2 0 0 1-
1/4 0 -1 -2
1/8 -1 0 0
1/16 0 -1 0
1/32 +2 +3 +2
1/64 +5 +4 +5

Výkon u plného výboje a u výboje v 1/2 výkonu je již řízen bez problémů a správně. Dokonce i rozdíl u nejnižších výkonů se od požadované úrovně vzdálil méně, než u původního měření.


Abychom si uvědomili, v jakých časových relacích se pohybujeme (výkon je dán rychlostí záblesku), vyjímám z návodů pro blesky.
 
Délka záblesku
výkon SB-600 SB-910
1/1 1/900 1/880
1/2 1/1600 1/1100
1/4 1/3400 1/2550
1/8 1/6600 1/5000
1/16 1/11100 1/10000
1/32 1/20000 1/20000
1/64 1/25000 1/35700
1/128 - 1/38500

 

Jinak řečeno, pokud se řízení délky záblesku daří uregulovat s dejme tomu 10% chybou, je tato 10% chyba u záblesku s délkou hoření 1/900 sec. podstatně menší chybou, než u záblesku s délkou trvání  25,6 mikrosekundy. Zde se chyba projeví podstatně více a je pak vysvětlitelná ta chyba ve vyzářeném výkonu.

Dle mého - chyba do 1/3 clonového čísla je přijatelná a pro běžného uživatele pod jeho rozlišovací schopností. Nedávno jsem na internetu zahlédl diskuzi na téma, jaký skok fotografové používají při změně expozice. Výsledkem byl posun od dříve běžné změny 1/3 na změnu 1/2, tedy o půl clony. Zvětšení kroku je zřejmě dáno podstatně větší tolerancí snímacích čipů na správný osvit.

Takže - systémové blesky SB-600 a SD-910 prošly mým testem s tím, že je nutné prověřit na jiném kusu nefunkčnost regulace z skoku 1/1 a 1/2 u SB-600.
Dodatek z února - závada byla ve vyčerpané výbojce SB 600, po její výměně vše funguje, jak má.

A námět na další testy - praktické ověření zjištěných hodnot... a tentýž test s bezdrátovým řízením prostřednictvím SU-800. A pokud se podaří někde zapůjčit, otestovat blesk zcela jiného výrobce.

Dodatek:

Ještě jsem optimalizoval podmínky testů - tma v okolí + minimalizace vlivu světla v pozadí zajištěním drátového spojení blesku a expozimetru.

nastavený výkon
/číslo pokusu
1 2 3 4
SB-910 - opakované měření
1/1 -6 -6 -6 -6
1/2 0 0 0 0
1/4 0 0 0 0
1/8 0 0 0 0
1/16 0 0 0 0
1/32 +1 +1 +1 +1
1/64 +3 +3 +3 +3
1/128 +5 +5 +5 +6

Zajímavé zjištění: v dolní části malých výkonů záblesků se situace opakovala, došlo k potvrzení zjištění nerovnoměrného snižování výkonu záblesku. Na nejvyšší výkonové řadě (plný výkon) došlo naopak ke snížení vyzářeného výkonu a to si zaslouží dalšího zkoumání.

Diskuze ke článku