Beskydské Hry Bez Hranic

Beskydské Hry Bez Hranic

2. září 2017

BHBH - tato zkratka se pomalu vžívá do povědomí místních.